Na Michacursus een klusdag met HiP

"Wij hebben met 2 Bijbelkringen de Michacursus gedaan. Daaruit volgde het verlangen om niet alleen te praten, maar ook concreet aan de slag te gaan op het gebied van gerechtigheid. Maar hoe weet je wie hulp nodig heeft? Toen in onze kerk een presentatie werd gehouden door HiP, dachten we: ‘dat is iets voor ons’ en hebben we ons aangemeld als kleine groep voor praktische klussen. Niet veel later kwam de hulpvraag van een vrouw, een alleenstaande moeder met 2 kinderen, die niet de financiële middelen of sociaal netwerk had om haar nieuwbouwhuis te behangen en te voorzien van laminaat.

We hebben afgelopen zaterdag 20 januari met 10 mensen uit de Bethelkerk geklust en het is erg mooi geworden! Het was ook echt gezellig om zo met elkaar bezig te zijn. Jong en oud, ervaren en iets minder ervaren. Mevrouw was zelf ook aanwezig, dat was fijn, want dan weet je ook meteen voor wie je het doet.
Het was een mooie ervaring om op deze manier iemand te kunnen helpen een nieuwe start te maken!
We maken van deze gelegenheid graag gebruik om opnieuw het werk van HiP onder uw aandacht te brengen."

HiP Waddinxveen
HiP Waddinxveen is een netwerk van kerkleden die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP Waddinxveen bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Meer informatie vindt u op: hipwaddinxveen.nl en stichtinghip.nl

Dit stukje is met toestemming overgenomen uit de kerkbode wijk Noord.

Meer weten over de Michacursus? Klik hier voor meer informatie