HiP in Hilversum

Open sinds:
Maart 2009

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Lees hier meer over de hulp die HiP in Hilversum biedt.
Zoekt u hulp voor een ander? Lees meer

Helpen:
Wil jij beschikbaar zijn voor je medemens in Hilversum, door buurtgenoten te helpen wanneer zij niet op anderen kunnen terugvallen? HiP ondersteunt je daarbij.

Wil jij hulpbieder worden? Klik hier voor meer informatie.

In de nabije toekomst hopen we HiP in Hilversum lokaal te organiseren.
Meedenken of helpen? Neem contact met ons op.

Hulpbieders in Hilversum zijn momenteel actief namens:
PKN Regenboogkerk Hilversum

GKV Hilversum

CGK Pniëlkerk Hilversum

Rafaël Gemeenschap Zout en Licht Hilversum

Thousand Hills International Church Hilversum

PKN De Morgenster Hilversum

Oud Katholieke Parochie Sint Vitus Hilversum

CGKV de Verbinding wijkgemeente Rehobothkerk Hilversum

RKK Emmausparochie Hilversum

PKN Bethlehemkerk Hilversum

PKN Diependaalse kerk Hilversum

PKN Evangelisch Lutherse gemeente Hilversum

VEG Hilversum

PKN Grote kerk Hilversum

RKK OLV Verrijzenis Parochie Hilversum

VPE Pinkstergemeente Elim Hilversum

Hulpvraag indienen

Aanmelden als hulpbieder