HipHelpt sluit aan bij hulpactie #nietalleen

HipHelpt sluit aan bij hulpactie #nietalleen Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. HipHelpt sluit zich aan bij de landelijke hulpactie #nietalleen. In dit iniatief bundelen kerken en andere christelijke organisaties hun krachten om praktische hulp te bieden.

We roepen al onze HipHelpt-locaties, lokale kerken en andere lokale organisaties om zich met een gezamenlijk hulpaanbod aan te melden bij #nietalleen. Aansluiting bij dit initiatief vergroot de zichtbaarheid van deelnemende kerken bij de burgerlijke gemeente en het verbindt kerken en lokale initiatieven onderling. Samen sta je #nietalleen.

Kerken en organisaties werken samen in #nietalleen


Lokaal zijn er veel initiatieven ontstaan van lokale kerken en organisaties om hulp te bieden: boodschappen doen, een praatje maken via een belactie, oppas verzorgen, teveel om op te noemen. Vanuit de overheid wordt er door minister Grapperhaus een beroep gedaan op kerken om de krachten te bundelen. Als kerken en organisaties hebben we netwerken, middelen en gebouwen die zorgvuldig en veilig kunnen worden ingezet. De vraag is hoe we die mogelijkheden op een gecoördineerde manier gebruiken, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden geholpen. Daarom is het platform #nietalleen opgericht.

Landelijke kerken als de Protestantse Kerk in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Rooms Katholieke kerk en christelijke organisaties als TijdvoorActie, SchuldHulpMaatje, ChristenUnie, Stichting Present, HipHelpt en de EO werken binnen dit platform nauw samen.


Hoe kun je meedoen?Lokale organisatie
Pak de organisatie op in uw eigen woonplaats en zorg met elkaar voor lokale coördinatie bijvoorbeeld in samenwerking met Present, SchuldHulpmaatje, diaconaal platform of anderen.  Wanneer er iemand in uw omgeving hulp nodig heeft en zich meldt bij #nietalleen wordt deze in contact gebracht met het lokale initiatief. Wie hulp nodig heeft, kan dat kenbaar maken via de website www.nietalleen.nl of door te bellen (0800-1322).

Gebruik speciale actiepagina HipHelpt
Ook HipHelpt heeft een speciale actiepagina nietalleen.hiphelpt.nl beschikbaar waar hulpvragers hun vraag kunnen stellen en hulpbieders hun aanbod kunnen aanmelden. Hiermee versterken we de landelijke campagne #nietalleen. Deze kan lokaal goed worden ingezet om hulpvraag en aanbod te matchen, ook in eventuele samenwerking met anderen.

Deel
Deel dit initiatief via je website, via Facebook, Instagram of via Twitter met #nietalleen.

Wij roepen allen op om te bidden én te handelen. Op een nuchtere liefdevolle manier, waarbij we ons willen laten leiden door God. Niet door angst.

18-03-2020