Help ons mee!

HipHelpt in Diakonie & Parochie

HipHelpt brengt mensen samen


Daniëlle van Drongelen en Jelle Sijtsma

*dit artikel is in juni 2020 gepubliceerd in Diakonie & Parochie

HipHelpt is een landelijk netwerk van kerkleden en parochianen die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, krijgen op deze manier ondersteuning door hulpbieders, die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Ben Ketelslegers is voorzitter van HipHelpt in de Westelijke Mijnstreek. Een streek in Limburg die in de jaren zestig van de vorige eeuw een belangrijk mijnbouwgebied was. HipHelpt Westelijke Mijnstreek is er voor inwoners van Sittard, Geleen, Beek, Stein, Grevenbicht, Buchten, Holtum en Obbicht. HipHelpt is ook in Maastricht actief onder de naam Deken Hanneman Stichting.

HipHelpt Westelijke Mijnstreek
Ben: “Acht jaar geleden kwam ik in contact met de landelijke organisatie van HipHelpt. Ik zag HipHelpt als een goede aanvulling op wat we als kerken in Limburg al deden voor mensen in moeilijke situaties. Het was nodig om meer te doen en zo zijn we gestart. We konden door HipHelpt meer samenwerken met gemeentelijke instellingen en de zorg.
We bieden begeleiding bij kortdurende en laagdrempelige hulpvragen. Veel mensen zijn eenzaam en we doorbreken dit door vrijwilligers van HipHelpt die een kopje koffie drinken met hen. Ook helpen we mensen met kleine praktische dingen die moeten gebeuren. Vorig jaar hebben we ruim 200 hulpvragen kunnen beantwoorden. We zijn dankbaar dat we dit kunnen doen voor mensen. Via de kerken en mond-op-mond reclame zijn we zichtbaar in de Westelijke Mijnstreek.”

Tachtig vrijwilligers
De 80 vrijwilligers bij HipHelpt in de Westelijke Mijnstreek zijn grotendeels mensen uit de kerk. Als je het nummer belt is er een helpdesk medewerker die de hulpaanvrager en de vrijwilliger met elkaar in contact brengt. Elly Janssens is al zes jaar vrijwilliger bij HipHelpt. Wekelijks helpt ze iemand. Elly: “Vandaag doe ik de boodschappen voor een meneer met de longziekte COPD. Hij kan niet zwaar tillen en heeft een zuurstofslangetje in zijn neus. Met de gezondheid van zijn vrouw gaat het ook niet goed. Die mensen moeten toch wat te eten in huis hebben?” Mensen als Elly zijn de engelen die nodig zijn. Elly komt uit een gezin van tien kinderen. Het zorgen voor elkaar zat er daardoor al vroeg in. In het kerkbestuur heeft Elly ook 20 jaar haar steentje bijgedragen. “God vraagt dat van mij”, vertelt Elly, “maar daar loop ik niet mee te koop hoor. De meeste mensen weten toch wel dat ik dit vanuit mijn geloof doe.”
Ook Ben herkent dit: “Vanuit mijn geloofsovertuiging ben ik betrokken bij mensen uit de samenleving. Het zit in mij om er te zijn voor mijn naasten. Als kind was ik al misdienaar en bracht ik het parochieblaadje rond. Ik ben betrokken en ben graag met mensen bezig. Ik zeg altijd tegen de mensen van HipHelpt dat ze op het moment dat ze ergens zijn, goed om zich heen moeten kijken. Je gaat voor de hulpvraag, maar signaleer het óók als er meer aan de hand is.”
Het bestuur van HipHelpt Westelijke Mijnstreek overlegt maandelijks met elkaar en met de gemeenten, zorginstanties en SchuldHulpMaatje. ”We kijken samen naar wat er nodig is en wat we kunnen doen. HipHelpt Nederland ondersteunt ons en de andere 27 HipHelpt locaties daar waar nodig. Het werkt prettig om een goede back-up te hebben.”

Ben: “We zien het aantal hulpvragen toenemen. De nood wordt hoger. Misschien komt het ook wel doordat het schaamtegevoel vermindert en mensen eerder om hulp dúrven te vragen. En dat is goed. We zijn er om elkaar te helpen!”


Samen bereiken we meer.
HipHelpt Westelijke Mijnstreek werkt graag samen met alle kerken en is ook op zoek naar vrijwilligers. Neem gerust contact op als je beschikbaar wil zijn voor je medemens. Het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij praktische klusjes in en om het huis, of bij het invullen van formulieren. Maar ook begeleiding bij het bezoek aan een arts kan meer dan welkom zijn, net als samen een kopje koffie drinken voor de gezelligheid, of een wandeling maken.

Over HipHelpt
Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags. Wat als je ziek bent, in financiële nood zit of niemand in de buurt hebt om op terug te vallen?
HipHelpt zorgt ervoor dat er dan tóch hulp komt. Door heel Nederland zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. Zij zijn gedreven door naastenliefde en geïnspireerd door het Evangelie. Zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan.
Dankzij de unieke HipHelpt-app komen vrijwilligers snel en eenvoudig in contact met mensen die hulp nodig hebben. Net als de app zoekt ook de helpdesk van HipHelpt altijd naar een match in de buurt. Zo komen vraag en aanbod bij elkaar én ontstaan er nieuwe contacten in de wijk of in de omgeving. Ook zien de vrijwilligers of er méér hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat mensen eenzaam zijn of kampen met financiële problemen.

Voordelen voor kerken en parochies
Hoe meer HipHelpt-locaties er zijn, hoe meer mensen in nood hulp krijgen. Een uitstekende kans dus voor kerken en parochies die diaconaal actief willen zijn in hun buurt of regio.
HipHelpt stimuleert mensen om hulp te bieden in hun eigen omgeving. Kerk en parochieleden krijgen zicht op de nood in hun eigen wijk of dorp. Vrijwilligers komen namens de eigen kerk/parochie over de vloer. Daardoor krijgt de kerk een gezicht. Kerken en parochies werken samen en bereiken daardoor meer dan alleen.

Wil je in jouw woonplaats starten met HipHelpt? Dat is mogelijk zodra er minimaal drie kerken of parochies meedoen. Dit kan een nieuwe samenwerking zijn, of een al bestaand diaconaal overleg of platform.

Hulp nodig?

Doe een aanvraag via ons hulpvraagformulier

Vragen of klachten?
Bel landelijk servicepunt:
085 - 130 15 35

Download de HipHelpt app!

  • Blijf op de hoogte van hulpvragen uit jouw buurt;
  • Reageer direct op openstaande hulpvragen;
  • Pas je profiel en beschikbaarheid eenvoudig aan.

Download  Android

Download iOS

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
zodat niemand alleen hoeft te staan


ANBI logo

Vereniging Hulp in Praktijk staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.