Help ons mee!

Hulp zoeken of aanbieden in de buurt

Je kunt alleen hulpbieder worden in plaatsen waar HipHelpt op dit moment actief is

Soort hulp
HipHelpt Burennetwerk Gouda

Wat doet HipHelpt Burennetwerk Gouda?

HipHelpt Burennetwerk Gouda wil in samenwerking met andere instanties Goudse inwoners helpen die geen of een klein netwerk hebben en zelf hun sociale en/of praktische hulpvraag niet op kunnen lossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wandeling maken, een spelletje doen, eenvoudige tuinklussen (die in 1 dagdeel door 1 persoon gedaan kunnen worden), een praatje maken en boodschappen halen.

Daarnaast bevorderen we de zelfredzaamheid. Elke Gouwenaar mag gezien worden, niemand hoeft alleen te staan.

Heeft u een hulpvraag? Meldt u aan via onderstaande link, of neem telefonisch contact op. De matchmaker gaat met u in gesprek en zoekt een van onze vrijwilligers die de gevraagde hulp kan bieden. Soms is een andere organisatie beter geschikt om de hulpvraag te beantwoorden. De matchmaker kan u mogelijk doorverwijzen naar een andere organisatie en geven wij u de gegevens van de andere organisatie.  Indien nodig, geven wij na uw goedkeuring uw  de gegevens door aan de andere organisatie of leggen wij voor u contact.

Direct hulp vragen

Of bel: 0182 – 23 50 82

HipHelpt biedt hulp aan mensen die: 
- geen vrienden, familie of kennissen hebben die kunnen helpen,
- onvoldoende financiën hebben om hulp in te kunnen kopen. 

Hulpbieders

Wilt u hulpbieder worden, dan kunt u de gegevens op de website invullen. Lukt het niet om u aan te melden, kunt u telefonisch contact opnemen 0182 23 50 82 of een email sturen gouda@hiphelpt.nl.
Na aanmelding neemt een buurtcontactpersoon contact met u op voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij onder andere met u welke hulp u wil bieden en op welke wijze de hulpvragen bekend worden gemaakt. Wij vragen aan alle hulpbieders om een VOG in te leveren. Na het intakegesprek, ontvangt u van de secretaris een mail over het aanvragen van de VOG. Zij zal ook voor u een link aanmaken zodat u de VOG online aan kunt vragen. U ontvangt de VOG per post. Aan de VOG zijn geen kosten verbonden.

Over HipHelpt Burennetwerk Gouda

RSIN: 8560.17.541

Beloningsbeleid stichting Burennetwerk Gouda

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De buurtcontactpersonen en matchmakers kunnen aanspraak maken op een onbelaste vrijwilligersvergoeding.

IN-gouda

diaconaal platform

Matchmakers, buurtcontactpersonen, bestuur

: