Help ons mee!

Hulp zoeken of aanbieden in de buurt

Je kunt alleen hulpbieder worden in plaatsen waar HipHelpt op dit moment actief is

Soort hulp
HipHelpt Veenendaal

Wat doet HipHelpt Veenendaal?

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags.
HipHelpt Veenendaal zorgt ervoor dat er dan hulp komt. Ook in Veenendaal zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie.

Niemand hoeft alleen te staan.

HipHelpt Veenendaal is mede-initiatiefnemer van de Hulplijn Veenendaal. Het loket voor hulpvragen in Veenendaal.

Vraag hulp bij de Hulplijn Veenendaal

Vacature bestuurslid
Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons bestuur.
Meer informatie?

Klik hier voor het profiel en de vacature

Vacature helpdeskmedewerker

Wij zoeken naar versterking van onze helpdesk

Klik hier voor het functieprofiel

Over HipHelpt Veenendaal

Hiphelpt Veenendaal wil hulp bieden aan mensen die geen vrienden, familie of kennissen hebben die kunnen helpen en daarnaast onvoldoende financien hebben om praktische hulp in te kunnen kopen. Onze vrijwilligers zijn allen kerkelijk betrokken en bieden kosteloos hulp.

HipHelpt Veenendaal is ontstaan uit samenwerking tussen de kerken in Veenendaal en werkt verder samen met andere stichtingen en vrijwilligersorganisaties, verwijzende instanties en met gemeente Veenendaal en Veens.

Wilt u als (huis)arts, hulpverlenende organisatie of instelling met ons samenwerken? Neem gerust contact met ons op.


Bekijk hier de samenwerkende kerken in Veenendaal

Bekijk hier samenwerkende vrijwilligersorganisaties en verwijzende zorgorganisaties


Het bestuur en de vrijwilligers werken onbezoldigd, zij krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er is 1 medewerker die beloond wordt volgens de cao maatschappelijk werk en dienstverlening.

Contactgegevens:

Markt 10
3901 DN Veenendaal

Tel. nr: 0318 24 01 84
Op dinsdag- en donderdagochtend van 09.30-11.30 zijn wij rechtstreeks bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer.
Buiten deze uren kunt u onze voicemail inspreken of gebruik de formulieren op deze website om hulp te vragen of vrijwilliger te worden.

HipHelpt Veenendaal heeft ANBI status!

Wilt u ons steunen? Neem contact met ons op!

Deze bedrijven steunen HipHelpt Veenendaal

Ons Team

We staan u graag te woord

Markt 10
3901 DN
Veenendaal
IBAN: NL45 RABO 0327 2383 48 t.n.v. Stichting Hulp In Praktijk Veenendaal
RSIN nummer: 8584.30.186
: