Help ons mee!

Hulp zoeken of aanbieden in de buurt

Je kunt alleen hulpbieder worden in plaatsen waar HipHelpt op dit moment actief is

Soort hulp
HipHelpt Vlaardingen

Wat doet HipHelpt Vlaardingen?

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags.

HipHelpt Vlaardingen zorgt ervoor dat er dan hulp komt. Ook in Vlaardingen zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan.

Direct hulp vragen

Aanmelden als hulpbieder


Of bel: 010 - 3071396 

Een gift doen? Graag! Wij zijn ANBI geregistreerd. Ons rekeningnummer is: NL72RABO0373344872 t.a.v. Stichting HipHelpt Vlaardingen

Over HipHelpt Vlaardingen

Contactgegevens:
Tel. nr: 010 - 307 13 96

Onze helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00u - 13.00u.
Mochten wij niet bereikbaar zijn, spreek dan uw naam, telefoonnummer en vraag duidelijk in, dan proberen we u terug te bellen.

HipHelpt is afhankelijk van giften en subsidies. De stichting staat geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling). Hierdoor is uw gift aftrekbaar van de belasting. Giften kunnen overgemaakt worden op: NL72 RABO 0373 3448 72 t.a.v. Stichting HipHelpt Vlaardingen

ANBI gegevens:

RSIN: 862585983
KVK: 82738378
Telefoon: 010-2480146
E-mail: vlaardingen@hiphelpt.nl

Postadres:
Lijsterlaan 35
3135 KL Vlaardingen

Beloningsbeleid:
Stichting HipHelpt Vlaardingen heeft geen winstdoelstelling.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding met uitzondering van gemaakte onkosten.
De stichting heeft medewerkers in dienst. Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn gelieerd aan de Protestantse Kerk in Nederland.

HipHelpt Vlaardingen werkt samen

Onze samenwerkingspartners

Bestuur & medewerkers

We staan u graag te woord

: