Organisatie

Vereniging Hulp in Praktijk Nederland

RSIN: 859379711
KVK: 73160458

Telefoon: 071 - 203 24 85
E-mail: info@hiphelpt.nl

Bezoekadres:
Flevoweg 13
2318 BZ Leiden

Beloningsbeleid
De Vereniging Hulp in Praktijk heeft geen winstdoelstelling.
De bestuursleden van de Vereniging ontvangen geen vergoeding met uitzondering van gemaakte onkosten.

De vereniging heeft medewerkers in dienst. Salariƫring en arbeidsvoorwaarden zijn gelieerd aan de Protestantse Kerk in Nederland.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Piet Schreuder (voorzitter@hiphelpt.nl)
Penningmeester: Carla van der Vlist (penningmeester@hiphelpt.nl)
Secretaris: Ad Overeem (secretaris@hiphelpt.nl)
Pieter Foekens - Algemeen bestuurslid
Lucas Doornhein - Algemeen bestuurslid

Downloads:
- Jaarrekening 2019
- Beleidsplan 2019
- Statuten
- Meerjarenbegroting
- Handvest HipHelpt
- Overeenkomst leden
- Jaarcijfers 2019