Help ons mee!

Hulp zoeken of aanbieden in de buurt

Je kunt alleen hulpbieder worden in plaatsen waar HipHelpt op dit moment actief is

Soort hulp
HipHelpt Westelijke Mijnstreek

Wat doet HipHelpt Westelijke Mijnstreek?

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags.
HipHelpt Westelijke Mijnstreek zorgt ervoor dat er dan hulp komt. Ook in Westelijke Mijnstreek zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie.

HipHelpt Westelijke Mijnstreek brengt elkaar samen!

Zoekt u hulp of wilt u juist graag helpen?
HipHelpt Westelijke Mijnstreek brengt vrijwilligers in contact met buurtgenoten die hulp nodig hebben bij alledaagse dingen.

Via deze website kunt u een hulpvraag indienen voor uzelf of voor een ander. Ook kunt u zich hier aanmelden als vrijwilliger.
Indien u vragen heeft en/of behoefte heeft aan telefonisch contact:
Wij zijn maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 12:00 uur telefonisch bereikbaar via 046 - 426 27 27

 

Over HipHelpt Westelijke Mijnstreek

HipHelpt Westelijke Mijnstreek is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting beoogt het algemene belang te dienen en heeft daarom ten doel het bevorderen van het welzijn van mensen in nood, ongeacht leeftijd, huidskleur, sociale status, levensopvatting, religie of identiteit. HipHelpt WM streeft ernaar om haar doelstelling zo goed mogelijk te kunnen realiseren in de Westelijke Mijnstreek: zoveel mogelijk mensen zonder of met een beperkt sociaal netwerk en/of gebrek aan voldoende financiële middelen hulp kunnen bieden. 

Zowel bestuursleden, helpdeskmedewerkers als de hulpbieders ontvangen geen vergoeding voor hun taken cq. werkzaamheden en werken dus op vrijwillige basis. De inkomsten ter dekking van de kosten van de stichting worden verkregen door donaties, bijdragen door deelnemende kerkgenootschappen, subsidies en sponsor(activiteiten), De verantwoording van het vermogen en toelichting op de activiteiten van HipHelpt Westelijke Mijnstreek kunt u lezen in het jaarverslag. De stichting is ingeschreven onder het RSIN nummer 855442232. 

HipHelpt Westelijke Mijnstreek werkt samen

Onze samenwerkingspartners

We staan u graag te woord

: