Help ons mee!

Taak bestuurders

Wat verandert er?


De wet maakt expliciet dat de bestuurders zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang (en doel) van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.

Wat is de impact?


Er is meer expliciete aandacht (en vastlegging) hoe bestuurshandelingen zich verhouden tot het belang (en doel) van de stichting, zowel op het gebied van doelstellingen als organisatie.

Wat moeten we concreet doen?


Bij alles wat je doet (besluit, handeling, voornemen, uiting) vraag je je af, onderbouw je en leg je passend vast:
  • hoe dit zich verhoudt tot het belang van de stichting en het belang van de organisatie (zie missie, doelomschrijving, statuten, beleidsplan, jaarplan en/of begroting),
  • of wat we (willen gaan) doen of nalaten in die context passend is.

Deze houding zou nu al niet ‘wezensvreemd’ moeten zijn binnen de context van HipHelpt.
Het is niet verplicht, maar wellicht wel duidelijk, om bij een eventuele statutenwijziging dit element in de statuten te vermelden.

Klik hier voor Vragen & antwoorden over de WBTR

Terug naar de WBTR infosheetWe staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
: