Help ons mee!

Vragen & antwoorden over de WBTR

Deze lijst met veel gestelde vragen wordt aangevuld met relevante vragen die vanuit de vereniging binnenkomen.

Wat is er aan de hand als we het over WBTR hebben?
Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in werking. Met de WBTR wordt de wettelijke taak van bestuurders van onder meer de stichting meer expliciet gemaakt. Die taak omvat het behartigen van het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden organisatie.

Waarom moet het bestuur betrokken worden en waarover een besluit nemen?
Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk en in bepaalde mate aansprakelijk.

Wat moet ik als bestuurder van een HipHelpt stichting nu met deze wet?
In de wet worden taken, aansprakelijkheid en het stemrecht van de bestuurders explicieter omschreven. Daardoor zou het kunnen zijn dat de huidige werkwijze van de bestuurders en de statuten van de stichting niet meer voldoen aan de wettelijke eisen.

Hoe weet ik of wij al of niet voldoen aan de (nieuwe) wettelijke eisen?
Door als bestuur de infosheet na te gaan die door het Landelijk Servicepunt is opgesteld. Check op taak bestuur(ders), aansprakelijkheid bestuurders, stemrecht bestuurders, besluitvorming bij tegenstrijdig belang en ontstentenis en belet alle bestuurders. Verder check bij besluiten en handelingen of die in het belang en het doel zijn van de organisatie en leg dat duidelijk vast.

Wat verandert er voor ons bij het ingaan van de nieuwe wet?
In de dagelijkse praktijk niet veel als je als bestuur de richtlijnen volgt die bij goed besturen horen, zoals tijdig deponeren van jaarstukken en duidelijk notuleren van besluiten.

Wat moet ik, volgens de nieuwe wet, in onze statuten aanpassen en wanneer?
Wettelijke regels gaan boven de statuten. Het is goed om die laatste ook in overeenstemming met de wet te brengen, als ze dat niet meer blijken te zijn na 1 juli 2021. Zie ook als voorbeeld de nieuwe modelstatuten. Bij overheersend stemrecht: de oude statuten gelden nog maximaal 5 jaar.

Wat moet ik precies op orde brengen?
Duidelijk blijven maken bij ieder besluit hoe dit gericht is op de doelstelling. …

Welke risico’s loop ik (door deze wet) nu als bestuurder?
Zie de punten genoemd op de infosheet.

Wanneer hebben we als bestuur nu voldaan aan deze nieuwe regels in de wet?
Als je de infosheet hebt doorgewerkt, de statuten gespiegeld  en motivering van besluiten tot een terugkerend proces hebt gemaakt.

Ik vind dat we als bestuur gewoon alles al heel goed doen. Als we helemaal niets veranderen, wat kan er dan toch fout gaan door deze wetsaanpassing?
Of je het goed doet moet wel ergens uit blijken, bijvoorbeeld uit een regelmatig gehouden bestuursevaluatie. Als daaruit blijkt dat de genoemde aandachtspunten ook goed zijn opgepakt zal er niets fout gaan door deze wetsaanpassing.

Terug naar de WBTR infosheet

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
: