Help ons mee!

  • Home
  • WBTR
  • Besluitvorming bij tegenstrijdig belang

Besluitvorming bij tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang: ‘persoonlijk belang dat direct of indirect tegenstrijdig is aan belang van de stichting’.


Wat verandert er?


Bij een tegenstrijdig belang mag de betreffende bestuurder niet deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming.
Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen: besluitvorming door het bestuur onder vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, tenzij statutair anders bepaald.

Wat is de impact?


Dit kan een attentiepunt zijn.

Wat moeten we concreet doen?


Overweeg om deze wettelijke bepaling ook in de statuten te vermelden en er zo extra alert op te zijn. Bijvoorbeeld:
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan is de betreffende bestuurder toch bevoegd om deel te nemen aan beraadslagingen en de besluitvorming en is het bestuur bevoegd het besluit op deze wijze te nemen. Het bestuur legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

Klik hier voor Vragen & antwoorden over de WBTR

Terug naar de WBTR infosheet

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
: