Help ons mee!

  • Home
  • WBTR
  • Besluitvorming bij ontstentenis of belet alle bestuurders

Besluitvorming bij ontstentenis of belet alle bestuurders

Ontstentenis: afwezigheid van een bestuurder, er is een vacature. Hierbij kan worden gedacht aan het ontslag van een bestuurder, het neerleggen van de functie door een bestuurder of het overlijden van een bestuurder.

Belet: situaties waarin een bestuurder tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitoefenen, bijvoorbeeld als gevolg van een schorsing, langdurig verblijf in het buitenland of ziekte.

Wat verandert er?


Het is verplicht om in de statuten te regelen wie taken en bevoegdheden van bestuursleden voorlopig uitoefent in geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden. Diegene die de taken en bevoegdheden voorlopig uitoefent, wordt wat betreft deze bestuursdaden met een bestuurder gelijkgesteld.

Wat is de impact?


Binnen de context van HipHelpt vraagt dit waarschijnlijk om een wijziging van de statuten. Neem dit mee in de eerstvolgende statutenwijziging. Voor deze statutenwijziging geldt geen formele termijn.

Wat moeten we concreet doen?


Neem dit onderdeel mee bij de eerstvolgende statutenwijziging. Neem bijvoorbeeld onderstaande tekst uit de nieuwe modelstatuten op en stem dit af met je notaris.

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door het bestuur daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal twee├źnzeventig uur door de stichting of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat het bestuur kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Klik hier voor Vragen & antwoorden over de WBTR

Terug naar de WBTR infosheet


We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
: