Starten met HipHelpt in jouw woonplaats

Wilt u als kerk zichtbaarder zijn in de samenleving, vooral in de eigen buurt? HipHelpt kan u daarmee helpen! Wij ondersteunen kerken bij hun lokale diaconale taak.

Hoe?
HipHelpt brengt mensen samen. Mensen die hulp nodig hebben en geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal netwerk én mensen die betrokken zijn bij hun medemens en daarom hulp willen bieden bij het leven van alledag.

Vereniging Hulp in Praktijk
Vereniging Hulp in Praktijk Nederland is een landelijk netwerk van plaatselijke stichtingen die met de HipHelpt aanpak aan de slag gaan. Servicepunt HiP Nederland ondersteunt plaatselijke stichtingen en begeleidt plaatselijke initiatiefnemers bij het starten van HipHelpt in hun eigen woonplaats.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Bekijk hier het stappenplan

Uitgebreidere informatie over de HipHelpt aanpak?

Bekijk onze informatieset