Over ons | Vereniging HiP

In het werk van Hip staan kwetsbare mensen in nood (hulpvragers) ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond centraal. De nood is groot in onze Nederlandse samenleving van 17,5 miljoen mensen. In de gebrokenheid van ons bestaan wil wij heel praktisch een licht zijn. Ga er op uit, zie naar elkaar om en ontmoet de ander. Wees wederkerig elkaar tot hand en voet. HiP helpt en ondersteunt vrijwillige hulpbieders -werkend vanuit een samenwerkend netwerk van christenen en allen die gemotiveerd zijn door naastenliefde - geïnspireerd door het Evangelie, om mensen in een kwetsbare sociale-financiële positie te helpen. Met inzet van het matchingsysteem treffen hulpvrager en hulpbieder elkaar en het begint.
 
In een cirkel is dit vanuit het hart, de hulpvrager, gevisualiseerd in de afbeelding hiernaast.
 
Vraag en aanbod worden door de plaatselijke helpdesk van HiP bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

Bekijk de HipHelpt brochure


Inschrijven als hulpbieder

Hulp vragen