Help ons mee!

HipHelpt Nijkerk bestaat 5 jaar

Nijkerk


HipHelpt Nijkerk bestaat vijf jaar. De pijlers van deze organisatie zijn praktische-, vervoers- en sociale hulp. Maandelijks komen er dertig hulpvragen binnen. Maar liefst 235 vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Dit jaar is er een pilot gestart waarin vrijwillige coaches mensen die eenzaam zijn begeleiden om weer structuur in hun leven aan te brengen.

Hip (Hulp in Praktijk) Helpt is een landelijke vereniging met plaatselijke organisaties die zelfstandig functioneren. De Nijkerkse organisatie is op 17 november 2017 gestart en is onderdeel van het Nijkerks Diaconaal Beraad. HipHelpt Nijkerk is een platform waarmee diaconieën van verschillende kerken hulpvragen koppelen aan vrijwilligers uit de kerkelijke gemeentes. Hulpvragen kunnen worden ingediend door de hulpvrager, maar ook door een familielid, buren of een professional van bijvoorbeeld het Gebiedsteam of Sigma.

HULPVRAGEN Er zijn 235 vrijwilligers actief in de gemeente Nijkerk. ,,Zij mogen zelf aangeven wat voor hulp ze kunnen bieden en of dat incidenteel of structureel is. Voorheen kwamen er vijftig hulpvragen per kwartaal binnen. Nu zijn dat er dertig per maand”, vertelt Remco Kleiker, plaatscoördinator van HipHelpt Nijkerk. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers is 45-50 jaar en dat is vrij jong. De meeste hulpbieders zitten nog volop in het arbeidsproces en doen de hulpvragen naast hun werk erbij.

HELPDESK Jenette Versloot is één van de vier helpdeskmedewerkers van HipHelpt Nijkerk. Drie ochtenden per week is de helpdesk telefonisch bereikbaar voor hulpvragen. Ze legt uit hoe een hulpvraag beoordeelt wordt. ,,De hulpvrager dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen voordat er hulp wordt geboden. We vragen wat de noodzaak van de hulpvraag is, of de hulpvrager een netwerk heeft, en of ze geen financiële middelen hebben om hulp te regelen. Als ze geen sociaal netwerk en geen financiële middelen hebben, kunnen wij hulp bieden. Dan kijken we welke vrijwilliger voor deze hulpvraag geschikt is. We bieden noodhulp en de hulpvraag moet in principe in één dagdeel uitgevoerd kunnen worden. Na een maand wordt aan de hulpvrager en hulpbieder om feedback gevraagd”, vertelt ze.

Ria


SIGNALERING Roel Hopman is vrijwilliger. Ook hij voert de hulpvragen naast zijn werk uit. Hij werkt graag met zijn handen en doet hulpvragen in huis, zoals schilderen, en werk in de tuin. ,,Sommigen zien ons als een gratis klusjesdienst, maar we laten ons niet voor een karretje spannen”, stelt hij. ,,We zijn zuinig op onze hulpbieders”, vult Jenette aan. ,,Er kan met een hulpvrager meer aan de hand zijn dan alleen de gestelde hulpvraag. Als mensen je bijvoorbeeld niet binnen vragen voor een kop koffie weet je dat er meer aan de hand is. Dan zou je meer willen doen, maar dat ligt niet altijd op ons vlak”, vertelt Roel.

,,Dan koppelen we die signalering terug naar de helpdesk, die vervolgens in overleg met de hulpvrager contact kan opnemen met het Gebiedsteam, Sigma of de gemeente. Het gaat vaak niet alleen om financiële uitdagingen. Er kan sprake zijn van een moeizame relatie met kinderen, of de kinderen wonen ver weg. Ook kan er sprake zijn van een fysieke beperking of bewindvoering. Er kan zoveel aan de hand zijn in een mensenleven. Als je dan hulp kunt bieden, is dat heel waardevol. We helpen vanuit ons liefdevolle hart en omdat we geloven in God”, vertelt Jenette.

Er komen ook bijzondere hulpvragen binnen. Roel heeft, samen met de echtgenoot van Jenette, een hulpvrager die een vervoersprobleem had, verhuisd vanuit Friesland naar Nijkerk. Enkele maanden later heeft de hulpvrager als dank voor hen gekookt en hen uitgenodigd voor de maaltijd.

Hulpbieders


DREMPEL OVER ,,Mensen moeten wel een grote drempel over om hulp te vragen en om te zeggen dat ze het zelf niet kunnen. De hulpvragen bestaan uit drie categorieën: praktische-, vervoers- en sociale hulp. Vervoer is ook heel belangrijk. Er zijn hulpvragers die regelmatig vervoer nodig hebben naar een dokter of ziekenhuis. We hebben een hulpvrager gehad die regelmatig vervoer nodig had naar woonzorgcentrum De Pol, waar haar partner tijdelijk verbleef. We hebben een pool samengesteld van zes vrijwilligers die reden. De hulpvrager was ons heel dankbaar. Het is een uitdaging om mensen te helpen”, vertelt Jenette. Er wordt door HipHelpt Nijkerk wel een kilometervergoeding gevraagd.

,,Ook wordt er veel sociale hulp geboden door onze vrijwilligers. Dat kan eenmalig, maar ook structureel zijn. Het kan een kopje thee drinken zijn, maar ook samen een wandeling maken. In principe wordt er een periode van drie maanden afgesproken, maar als de klik goed is, kan in onderling overleg met de bezoeken doorgegaan worden.”

PILOT ,,We zijn dit jaar de pilot ‘Hip Helpt Samen leven’ gestart. Er is veel eenzaamheid, ook in Nijkerk. Als je achter de voordeur kijkt, zie je veel. We zijn gestart met vijf coaches die één op één met een deelnemer mee aan de slag gaan. Aan de hand van een werkboek wordt in acht sessies gekeken wat we er samen aan kunnen doen. Als de pilot aanslaat, wordt deze bij de andere HipHelpt locaties uitgezet”, vertelt Remco tot besluit.

Informatie/hulpvragen: www.hipnijkerk.nl of tel.: 033-2022681 op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 – 12.30 uur.
Download de HipHelpt app!

  • Blijf op de hoogte van hulpvragen uit jouw buurt;
  • Reageer direct op openstaande hulpvragen;
  • Pas je profiel en beschikbaarheid eenvoudig aan.

Download  Android

Download iOS

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
zodat niemand alleen hoeft te staan


ANBI logo

Vereniging Hulp in Praktijk staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.