Help ons mee!

UBO registratie

De stichting en de UBO


Een UBO is de Ultimate Beneficial Owner, in goed Nederlands dus de uiteindelijke belanghebbende van een organisatie. De UBO is altijd een natuurlijk persoon. Deze persoon heeft direct of indirect meer dan 25% belang (aandelen of stemrecht) of feitelijke zeggenschap in een organisatie of onderneming.

HipHelpt-besturen


De meeste HipHelpt-locaties hebben een stichting als rechtsvorm. De UBO van een stichting is een natuurlijk persoon die:
  • direct of indirect meer dan 25% van het eigendomsbelang houdt in de stichting; of
  • direct of indirect meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de stichting; of
  • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen over de stichting.
In vrijwel alle gevallen gelden bovenstaande criteria niet voor HipHelpt-stichtingen, of ze zijn op z’n minst niet duidelijk toe te passen.

De pseudo-UBO


Bij veel stichtingen is dus geen duidelijk aanwijsbare UBO. Bij een stichting met een ANBI-status is het uit de aard van de zaak zelfs niet mogelijk om een UBO te hebben, gezien het algemeen nut van de stichting.

Iedere organisaties is verplicht om één of meer natuurlijke personen op te geven die UBO is. Daarom wordt in deze situaties iedereen die deel uitmaakt van het ‘hoger leidinggevend personeel’ van de stichting aangemerkt als UBO. Dat zijn in dit geval de statutair bestuurders, oftewel iedereen die bestuurder is van de stichting, ongeacht zijn of haar functie.
In het UBO-register wordt dan wel vermeld dat iemand uitsluitend is geregistreerd omdat diegene behoort tot het hoger leidinggevend personeel van de stichting.

Het niet-naleven van de registratieverplichting door het bestuur van de stichting kan leiden tot stevige sancties. Zowel strafrechtelijk als administratief.

Hoe?


Hoe werkt de inschrijving? Het is niet ingewikkeld. Op deze link staat een stappenplan, inclusief de documenten die nodig zijn. De registratie moet voor 27 maart 2022 gedaan zijn. Dat duurt nog even, maar gedaan is gedaan.

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
zodat niemand alleen hoeft te staan


ANBI logo

Vereniging Hulp in Praktijk staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling.