Help ons mee!

  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring Vereniging Hulp in Praktijk

Vereniging Hulp in Praktijk Nederland  (hierna te noemen HipHelpt) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring vindt u belangrijke informatie over:
a) welke persoonsgegevens HipHelpt verwerkt,
b) op welke manier en
c) voor welke doeleinden.
Wij raden u aan  deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
HipHelpt verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf (bijvoorbeeld via een formulier op de website) verstrekt aan HipHelpt, tenzij anders is aangegeven in deze privacyverklaring.
Als u zich bij HipHelpt registreert, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens. Indien u een hulpvrager, hulpbieder of contactpersoon van hulpvrager, kerk, welzijnsorganisatie, studentenvereniging, bedrijf of andere relatie van HipHelpt bent, zijn uw gegevens zichtbaar voor de medewerkers van HipHelpt.
Wanneer er een hulpvraag wordt gekoppeld aan een hulpbieder, ontvangt deze hulpbieder de persoonsgegevens van de hulpvrager en eventuele contactpersoon via beveiligde e-mail en/of de HipHelpt app.  
Indien u een vraag aan ons stelt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is om vraag af te handelen.
 
Doeleinden voor de gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens voor het koppelen van hulpvragers, contactpersonen en hulpbieders en voor het coördineren en ondersteunen van plaatselijke organisaties die bij HipHelpt zijn aangesloten, zoals plaatselijke (HipHelpt) organisaties, kerken, studentenverenigingen en bedrijven.
Verder verwerken wij uw gegevens onder meer om bij te houden welke hulp u heeft ontvangen of verricht en u op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen (zie ook hieronder onder “het ontvangen van e-mails, nieuwsbrieven en notificaties”).
Persoonsgegevens van hulpbieders worden gedeeld met de contactpersonen van de organisatie waarbij de hulpbieder is aangesloten om de hulpverlening te optimaliseren. In het geval van een nieuwe hulpbieder wordt deze informatie verstrekt om te beoordelen of de hulpbieder betrokken kan worden bij het vrijwilligerswerk via HipHelpt.
Daarnaast houden wij geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de website te analyseren, zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website www.hiphelpt.nl kunnen verbeteren,  aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe diensten en systemen te ontwikkelen.

Het ontvangen van e-mails en nieuwsbrieven
Per e-mail versturen wij informatie over de hulpvraag waarbij u betrokken bent of waarbij u mogelijk betrokken kunt worden.
Indien u als hulpbieder en/of contactpersoon van een hulpvraag toestemming geeft, sturen wij u nieuwsbrieven. U kunt altijd aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. Wij staken dan het toesturen van nieuwsbrieven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de afhandeling van de hulpvraag en de coördinatie en ondersteuning van organisaties die bij HipHelpt zijn aangesloten. Indien wij uw gegevens willen verstrekken aan andere derden, dan zullen wij daarvoor altijd uw toestemming vragen, tenzij wij wettelijk gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Houdt u er rekening mee dat als u gegevens verstrekt aan een derde (bijvoorbeeld tussen hulpbieder en hulpvrager), u daarvoor zelf verantwoordelijk bent.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hulpvragers:
Twee jaar na beëindiging van de laatste hulpvraag worden de persoonsgegevens van de hulpvrager verwijderd.

Contactpersoon hulpvrager(s):
De persoonsgegevens van een contactpersoon van een hulpvrager worden verwijderd als deze contactpersoon geen hulpvragers meer heeft waarvoor hij/zij als contactpersoon optreedt.

Hulpbieders:
Indien er gedurende een periode van vijf jaar geen contact is geweest met een hulpbieder worden de persoonsgegevens van de betreffende hulpbieder verwijderd.

Contactpersoon kerken, studentenvereniging, bedrijven, welzijnsorganisaties of andere relaties:
De persoonsgegevens van contactpersonen van kerken, studentenvereniging, bedrijven, welzijnsorganisaties of andere relaties worden verwijderd binnen drie maanden nadat de betreffende organisatie een nieuwe contactpersoon aan HipHelpt doorgeeft of deze organisatie haar relatie met HipHelpt beëindigt.

Cookies
Op de website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Door het gebruik van cookies kunnen wij uw gedrag op de website en het opvragen van pagina’s bijhouden. Verder wordt op de website, indien u daarmee uitdrukkelijk instemt, gebruik gemaakt van cookies van derde partijen. Zo maken wij gebruik van Google Analytics om te analyseren welk gebruik u maakt van onze website, zodat wij de functionaliteiten en het gebruiksgemak van de website kunnen verbeteren.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacyverklaring opgenomen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen.

Verantwoordelijke en melding van de verwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die genoemd zijn in deze privacyverklaring is Vereniging Hulp in Praktijk Nederland, ook handelend onder de naam HipHelpt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73160458.

Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website www.hiphelpt.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd het privacyverklaring op die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
HipHelpt behoudt zich het recht voor om haar privacy-beleid en deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Op de website zal steeds de meeste recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan het privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u proberen per e-mail te informeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  6 mei 2019.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

Flevoweg 13
2318 BZ Leiden
info@hiphelpt.nl
071 203 24 85

We staan u graag te woord

Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden
: