HiP in Leusden

Open sinds:
December 2009

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig? Lees hier meer over de hulp die HiP biedt.
Zoekt u hulp voor een ander? Lees meer

Helpen:
Wil jij beschikbaar zijn voor je medemens, door buurtgenoten te helpen wanneer zij niet op anderen kunnen terugvallen? HiP ondersteunt je daarbij.

Wil jij hulpbieder worden? Klik hier voor meer informatie.

In de nabije toekomst hopen we HiP in Hilversum lokaal te organiseren.
Meedenken of helpen? Neem contact met ons op.

Hulpbieders in Leusden zijn momenteel actief namens:
Evangelische gemeenschap Leusden
GKV Leusden De Koningshof

Kerk van de Nazarener Amersfoort/Leusden

Hulpvraag indienen

Aanmelden als hulpbieder