Help ons mee!

Hulp zoeken of aanbieden in de buurt

Je kunt alleen hulpbieder worden in plaatsen waar HipHelpt op dit moment actief is

Soort hulp
HipHelpt Groningen

Wat doet HipHelpt Groningen?

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags.

HipHelpt Groningen zorgt ervoor dat er dan hulp komt. Ook in Groningen zetten vrijwilligers zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie.
Niemand hoeft alleen te staan.

Direct hulp vragen

 Of bel: 06 19 15 29 11

Over HipHelpt Groningen

Contactgegevens:
Tel. nr: 06 19 15 29 11

 

RSIN: 853570346

KVK: 59613653

Stichting Hulp in Praktijk Groningen heeft geen winstdoelstelling.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding met uitzondering van gemaakte onkosten.

Speerpunten beleid:
Voor 2023 en volgende jaren heeft HipHelpt Groningen een tweetal speerpunten geformuleerd:
1. Inzet bij de voedselbank verder uitbreiden middels samenwerkingen met andere instanties en het werven van extra vrijwilligers
2. Inzet op duurzame relaties voor praktische en sociale ondersteuning in wijken en dorpen

WILT U ONS STEUNEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Deze bedrijven steunen HipHelpt Groningen

Bestuur

We staan u graag te woord

: