1 Vrijwilliger nodig
IK HELP MEE!

Hulp bij opruimen/ordenen

Een mevrouw uit Crooswijk wil graag haar huis opruimen. Er moet vooral veel kleding weg. Ze vindt weggooien moeilijk. Ze is op zoek naar één of twee mensen die geduldig met haar een keuze maken wat ze wil houden en wat ze wegdoet.
Er is al het volgende met haar besproken:
- De kleding gaat gelijk weg naar de Leger des Heils bak, tijdelijke opslag is niet mogelijk.
- De doelen voor de eerste afspraak moeten laag liggen, bijvoorbeeld één vuilniszak. Als dat bevalt kan een tweede keer meer weggedaan worden.
- Ze moet goed bedenken dat ze wel een paar keer moet zeggen dat iets weg moet als ze het opgeruimd wil hebben.

1 Vrijwilliger nodig
IK HELP MEE!