Sta op voor vluchtelingen

Sta op voor vluchtelingen Stichting Gave heeft een manifest gemaakt om bij te dragen aan de christelijke meningsvorming over vluchtelingen. Ook stichting HiP heeft zich aangesloten bij dit manifest. Dat doen we omdat we ons verantwoordelijk weten voor onze naaste in nood. Het manifest is onder andere ondertekend door Anne van der Bijl, Arie Slob, Kees van der Staaij en aartsbisschop Mor Polycarpus Augin Aydin.

“Met dit manifest willen we mensen helpen om met liefde en realiteitszin klaar te staan voor vluchtelingen,” zegt Jan Pieter Mostert, directeur van Gave.
“Enerzijds maken velen zich ongerust, maar tegelijkertijd is er voor ons Christus’ opdracht om elkaar lief te hebben. Het manifest wil een steun in de rug zijn voor mensen die deze spanning voelen, maar ook gehoor willen geven aan Gods opdracht om de vreemdeling welkom te heten in ons midden.”

Inhoud manifest
Het manifest wordt breed verspreid onder kerken en christenen in Nederland. Het bestaat uit drie delen, ik wil, ik doe en ik blijf. De drie stellingen in het eerste deel belichten de basishouding die gekenmerkt wordt door liefde en realiteitszin. Het deel ik doe benoemt acties die christenen kunnen ondernemen. En het laatste deel roept op tot trouw. Arie Slob, tot november 2015 fractievoorzitter van de ChristenUnie zegt hierover: “Deze tijd vraagt om christelijke betrokkenheid: ware liefde die zich uit in concrete daden.”

Ondertekende organisaties:
Achttien organisaties verbinden hun naam aan het manifest: ChristenUnie, de 4e Musketier, deputaten diaconaat CGK, Evangelische Omroep, GZB, HiP, Hulp Oost-Europa, Interserve, IZB, MissieNederland, OM, Ontmoeting, Open Doors, SDOK, SGP, Tot Heil des Volks, Verre Naasten en ZOA.

U kunt het manifest hier downloaden.

24-11-2015