Nieuwegein zet de tanden in HiP!

Nieuwegein zet de tanden in HiP!
Dinsdag 6 januari jl. is onder flinke belangstelling HiP-Nieuwegein van start gegaan. De gasten werden ontvangen met koffie, thee en een cupcake met het HiP-logo. In de kerkzaal van De Rank hadden zich ruim vijftig leden van de vier participerende kerken verzameld. Het bestuur en de werkgroepleden van HiP Nieuwegein werden aan hen voorgesteld. Via film, powerpoint en mondelinge toelichting is de werkwijze van Hulp-in-Praktijk uit de doeken gedaan. Vooral de ervaringen die hulpbieders in de afgelopen jaren hebben opgedaan, gaven een goed beeld van HiP. Er ontwikkelde zich gaandeweg een geanimeerd gesprek, waaruit een goede en welwillende belangstelling bleek. In de week na de startavond meldden zich tien nieuwe hulpbieders aan!

In eerste instantie richt HiP Nieuwegein haar aandacht op Nieuwegein. Daar wordt gewerkt aan het opbouwen en uitbouwen van de zelfstandige organisatie, door middel van publiciteit, relaties leggen met andere instanties en hulp bieden. Hulpvragen van buiten Nieuwegein worden desalniettemin ook zoveel mogelijk in behandeling genomen. Als HiP Nieuwegein in 2015 voldoende loopt, wordt de aandacht uitgebreid naar IJsselstein en Vianen.

De ambities van het HiP-bestuur uit Nieuwegein voor het jaar 2015:
•    Toename van het aantal hulpvragen van 50 naar 100.
•    Uitbreiding van het aantal hulpbieders van 40 naar 100.
•    Meer participerende kerken uit Nieuwegein.
•    (op z’n vroegst najaar) Vergroting van het werkgebied naar IJsselstein en Vianen.

Klik hier om de website van HiP Nieuwegein e.o. te bekijken.

20-01-2015