HiP Student

HiP Student Stichting HiP werkt al langere tijd samen met een aantal christelijke studentenverenigingen in grote steden. “HiP is ontstaan uit de gedachte dat kerken een rol zouden kunnen spelen in de samenleving. Christelijke studenten die het huis uitgaan, sluiten zich vaak niet direct aan bij een kerk maar willen wel iets betekenen voor de samenleving”, legt Zoutewelle uit. “Door HiP Student kunnen ze als christen in de buurt present zijn voor hun medemens.”

Het initiatief van vrijwilligersorganisatie HiP (Hulp in Praktijk) brengt hulpvragers en hulpbieders samen. “Jongeren zijn bereid om mensen in de buurt die hulp nodig hebben, te helpen. Via ons doen ze bijvoorbeeld praktische klusjes in huis zoals het verven van een muur of het ophangen van een schilderij”, zegt directeur André Zoutewelle.

Luisterend oor
Maar de studenten vinden het ook niet erg om een luisterend oor te bieden. “We merken dat er steeds meer behoefte is aan een praatje, een wandeling, er even samen met elkaar uit. De bekende dingen die horen bij eenzaamheid. We zien dat studenten daarin een mooie rol kunnen vervullen.”

App
Om nog sneller een match te realiseren tussen een hulpbieder en een hulpvrager maken de studenten gebruik van een app. “De app koppelt de vraag om hulp met een aanbieder. Studenten ontvangen oproepen die passen bij hun profiel. Als een klus wordt aangemeld die bij hen aansluit, krijgen ze een notificatie. Met slechts één druk op de knop kunnen ze aangeven of ze tijd hebben om te helpen.”

Professionele zorg
Van de hulpvragers komt 75 procent binnen via zorg- en welzijnsorganisaties. De andere 25 procent komt vanuit de burger zelf die rechtstreeks contact opneemt. “Wij zijn actief in informele zorg. We zien dat dit project werkt omdat het grootste deel van de kwetsbare ouderen binnenkomt vanuit de samenwerking met de professionele zorg. En daar zijn we trots op.”

Van het Oranje Fonds krijgt de stichting € 15.000,=. Dat geld gaat onder meer naar begeleiding van de studenten, coördinatie van de hulpvragen en het aanpassen van de app.

30-03-2017